อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

'ซูเปอร์โพล'ชี้ปชช.กลัวไม่มีกิน มากกว่ากลัวติด'โควิด-19'

พบร้อยละ 1.9 เท่านั้นที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 บอกไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรน่ากลัว พอใจรัฐบาลแก้ปัญหาโรคระบาด เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.26 น.

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจเรื่อง การควบคุมโรคโควิด-19 จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,302 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.พ.ที่ผ่านมา ถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง หรือคนใกล้ชิดที่ติดต่อจากไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 พบว่า เพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้นที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 30.7 ระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกัน ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 ระบุว่ายังไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรที่น่ากลัว

สำหรับความใส่ใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรคระบาด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.2 ระบุว่ารัฐบาลใส่ใจมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.2 ระบุว่าปานกลาง ขณะที่ร้อยละ 3.6 ระบุว่าใส่ใจน้อยถึงไม่ใส่ใจเลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.9 พอใจมากถึงมากที่สุดต่อหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมโรคระบาด ขณะที่ร้อยละ 21.7 พอใจปานกลาง และร้อยละ 9.4 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.4 กลัวปัญหาปากท้อง กลัวไม่มีจะกิน หากินขัดสน มากกว่ากลัวปัญหาโรคระบาด โคโรนา (โควิด-19) ขณะที่ร้อยละ 22.6 กลัวโรคระบาด โคโรนา (โควิด-19) มากกว่า.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%