อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

จ่อเลิก"บ้านสวัสดิการ" รองผบ.ทบ.เปรยหากเป็นปัญหา

รองผบ.ทบ. ระบุ “บ้านสวัสดิการ” เป็นโครงการที่ดี แต่พร้อมทบทวน-ยกเลิกหากถูกมองว่าเป็นปัญหา พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.05 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของทหารที่เกษียณอายุราชการยังคงพักอาศัยอยู่บ้านพักหลวงว่า ต้องพิจารณาเป็นกรณีโดยจัดลำดับความเดือดร้อนทั้งคนที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปพร้อมๆกันด้วย  ทั้งนี้การแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักของกำลังพลมี 3 แนวทาง คือ 1. ต้องสร้างบ้านพักเพิ่ม ซึ่งทำอย่างไรก็ไม่เพียงพอและยังสิ้นเปลืองงบประมาณ 2.การเช่าบ้านตามสิทธิของแต่ละคน และ 3.โครงการบ้านสวัสดิการ ซึ่งเดิมเป็นโครงการที่ดี

สำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านหลวง เพราะเป็นการออมเงินเพื่อไปซื้อบ้านเป็นของตนเองสามารถอยู่ยาวไปจนกระทั่งเขาเกษียณฯไปแล้ว แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไร เป็นที่คน หรือระบบ หากสามารถแก้ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อ แต่ถ้ากองทัพบกมองแล้วว่าเป็นปัญหาก็ต้องยกเลิก แต่ความจริงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี จึงต้องขอทำความเข้าใจว่าบางครั้งเรื่องที่ดีอาจจะเดินไม่ได้เพราะสังคมมองว่าเป็นเรื่องทุจริต โกงผลประโยชน์ของนายทหารผู้ใหญ่ โดยความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น หลายโครงการเป็นโครงการที่ดีให้กำลังพลชั้นผู้น้อยมีบ้านเป็นของตัวเอง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%