อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

พปชร.ซัดปิยบุตรอย่างัดมุกเก่า สร้างวาทกรรมยุบพรรค

รองโฆษกพปชร.”ซัดปิยบุตรอย่างัดมุกเก่า สร้างวาทกรรมปลุกปั่นปมยุบพรรค  ซัดใช้กฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วตีความเข้าข้างตัวเอง  ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.


เมื่อวันที่ 20 ก.พ. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงปิดคดีนอกศาลและการเคลื่อนไหวกดดันต่างๆ ว่า เป็นรูปแบบเดิมๆ ของพรรคอนาคตใหม่ ที่มีนายปิยบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย แต่กลับไม่ใช้โอกาสต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม รูปแบบการต่อสู้คดีมักไม่เน้นการยื่นหลักฐานพิสูจน์ความจริง แต่เน้นสร้างวาทกรรม บิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปลุกปั่นว่าถูกกระทำสองมาตรฐานโดยเอาเรื่องของผู้อื่นที่แตกต่างกันมาโยงว่าเหมือนของตนเอง ใช้ตัวแทนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวกดดันกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้สังคมก็ยิ่งมองเห็นชัดว่าพรรคอนาคตใหม่จำนนด้วยหลักฐาน ไม่มีอะไรไปต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง 

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า ข้อเท็จจริงทางกฎหมายของคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่นั้นหลักๆ พิจารณา 6 มาตรา คือ มาตรา 62, 66, 72, 92 วรรคหนึ่ง(3), 124 และ 125 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 1. มาตรา 62 คือรายได้ของพรรคการเมืองจากมีแหล่งที่มาอยู่ 7 ข้อ แล้วเงินกู้ที่พรรคอนาคตใหม่นำมาใช้ดำเนินกิจกรรมไม่อยู่ใน 7 ข้อ ดังนั้นจึงเข้าข่ายผิดมาตรา 62   2. ต่อมาคือมาตรา 66 ที่ห้ามบุคคลบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี เงินกู้ที่พรรคอนาคตใหม่นำมาใช้นั้นอาจถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ดังนั้นจึงอาจเข้าข่ายผิดมาตรา 66 เช่นกัน

น.ส.ทิพานัน  3. ส่วนมาตรา 72 คือ ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหมายถึงห้ามพรรคอนาคตใหม่รับเงินกู้ที่อาจฝ่าฝืนมาตรา 66 มาใช้ เมื่อพรรคอนาคตใหม่รับเงินกู้จำนวน 191.2 ล้านบาทมาใช้ จึงถือว่าอาจเข้าข่ายผิดมาตรา 72 นี้ 4. และสำหรับโทษในการฝ่าฝืนนั้น  ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) กำหนดโทษที่พรรคอนาคตใหม่งฝ่าฝืนมาตรา 72 คือการยุบพรรค และมาตรา 124 กำหนดโทษของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ผู้ให้กู้เงินที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 66 วรรคหนึ่ง คือจำคุกไม่เกิน 5ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี และมาตราสุดท้ายคือมาตรา 125  ที่กำหนดโทษของพรรคอนาคตใหม่ที่ฝ่าฝืนมาตรา 66 วรรคสอง คือพรรคอนาคตใหม่ถูกปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท ริบเงินที่เกินมูลค่า 10 ล้านบาทเข้ากองทุน หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายข้างต้น การกล่าวอ้างของนายปิยบุตรว่า ไม่มีเหตุตามกฎหมายใดเลยที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้จึงน่าจะเป็นการบิดเบือนเลื่อนลอย  นอกจากนี้การกล่าว หาความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม ยังอาจถือว่าเป็นการปัดความรับผิดของตนเอง และการออกมาบอกว่าจะถูกยุบก็เป็นการ “ตีตนไปก่อนไข้” คล้ายรู้อยู่และยอมรับแล้วว่าพรรคผิดและมีโทษถึงยุบพรรค

“หากมีการตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จริง ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำเนินการตามตัวบทกฎหมายจึงไม่ใช่ผู้ที่ต้องมารับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่อ้างว่าเกิดความเสียหาย บุคคลที่ต้องรับผิดชอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำวินิจฉัยของศาลควรจะเป็นนายปิยบุตรและทีมกฎหมายที่ดูแลให้คำปรึกษาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้พรรคอนาคตใหม่ใช้เงินที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ทำให้ ส.ส. อนาคตใหม่ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเป็นผลไม้พิษของต้นไม้พิษที่มาจากพรรคใช้เงินที่ฝ่าฝืนกฎหมาย”รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาแกนนำพรรคพยายามสร้างประเด็นเพื่อให้สังคมมองภาพว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ความพยายามยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนพยาน  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแม้จะยกคำร้อง แต่ก็ได้ขยายเวลาให้พยานส่งคำชี้แจงไปได้ถึงวันที่ 17 ก.พ.นี้ ดังนั้น จึงอยากตั้งคำถามไปถึงพรรคอนาคตใหม่ว่า เหตุใดจึงไม่เผยแพร่คำให้การต่อสู้ หลักฐานทางบัญชี รวมถึงนำคำชี้แจงของพยานที่กล่าวอ้างมาเปิดเผยต่อสาธารณะ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 21