อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ยันเฟคนิวส์!โซเชียลแชร์ 18รพ.ตรวจเชื้อ'โควิด-19'ฟรี

นายกสมาคมรพ.เอกชน ยัน เฟคนิวส์ 18 รพ.ตรวจโควิด-19 ฟรี สธ.เผย เครือข่ายตรวจกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ 35 แห่งทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17.22 น.


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ระบุรายชื่อ 18 แห่งให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฟรี ว่า รายชื่อที่เผยแพร่ออกมาไม่ได้ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนรายชื่อที่เป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การตรวจหาเชื้อฯ มีอยู่ 35 แห่ง แต่การจะตรวจฟรีหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่าเข้าเกณฑ์ของกระทรวงหรือไม่ อาทิ มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ มีไข้โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น หากอยู่ในเกณฑ์ก็จะตรวจ รักษาฟรี แต่หากไม่เข้าเกณฑ์แต่อยากมาตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
 
ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ตนเห็นรายชื่อรพ.ที่มีการส่งต่อทางโซเชียลมีเดียแล้ว ยืนยันว่าเป็นเฟคนิวส์ ข้อเท็จจริงคือ หากเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง มาจากประเทศที่มีการระบาด ถ้าเขามาตรวจเราก็ต้องตรวจเพราะมาจากกลุ่มเสี่ยง แต่ถ้าตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่ถ้าเป็นบวกก็ไม่ต้องจ่าย จะฟรีเฉพาะคนที่เป็นเท่านั้น และเท่าที่ตนได้รับรายงานมีรพ.เอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือรพ.บำรุงราษฎร์
 
สำหรับข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 35 แห่ง คือ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง
 
ส่วนห้องปฏิบัติการเครือข่าย 20 แห่งประกอบด้วย 1.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.รพ.ราชวิถี 5.สถาบันบำราศนราดูร 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7. รพ.บำรุงราษฎร์ 

8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9. รพ.มหาราชนครราชสีมา 10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 11.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 13.  รพ.ลำปาง 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) 16.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) 

17.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) 18.สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง 19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และ 20. รพ.นครปฐม. 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 28