อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

รมช.สธ.โชว์แพลตฟอร์มติดตามสถานการณ์โควิด-19

รมช.สธ.โชว์ 3 แพลตฟอร์มติดตามสถานการณ์โควิด-19 ปรึกษาหมอได้โดยตรง พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.15 น.


เมื่อวันที่  26 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข แถลงข่าวว่า เราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายฝ่ายที่ดำเนินการเรื่องของเทคโนโลยี ช่วยเหลือกระทรวงสาธารสุขเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 3 ส่วนได้แก่  ส่วนที่1 AOT Airports ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อมาถึงประเทศไทยผู้เดินทางต้องดาวน์โหลดแอพฯ ลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลเอกสาร ต.8 หากไม่มีโทรศัพท์มือถือให้บันทึกเอกสาร ต.8 ตามระบบปกติ และศูนย์ข้อมูลการกักกันผู้เดินทาง (Traveller Quarantine Data Center) จะวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้เดินทางและแจ้งข้อมูลไปยังภูมิลำเนา เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ติดตามตัวจนครบ 14 วัน

ส่วนที่ 2 กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC Care เพื่อใช้ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในประเทศ โดยสามารถรู้พิกัดในระหว่างกักกันตัว 14 วัน อาการประจำวัน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามในกลุ่มที่เดินกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้เดินทางมากที่สุด  และส่วนที่ 3 แอพพลิเคชั่น “sabaideebot” สำหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือต้องเฝ้าระวัง โดยจะรายงานให้ทราบถึงการส่งต่อ ส่วนประชาชนที่สงสัยว่าจะติดโรคโควิด-19 หรือไม่ สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ https://covid19.rajavithi.go.th/th_index.php ซึ่งจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ลดการเดินทางไปรพ.โดยไม่จำเป็น.
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%