อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

มท.สั่งด่วนขอคนกลับบ้านติดแอพพลิเคชั่น

มท.สั่งด่วนขอคนกลับบ้านติดแอพพลิเคชั่น ย้ำหากพบขาดติดต่อ-ออกนอกพื้นที่ ให้เข้าดำเนินการทันที ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.34 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ระบุว่า กรณีที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดแจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเทศบาล ดำเนินการในการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน สถานที่แออัด และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝาระวัง ติดตามบุคคลดังกล่าวตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

จึงขอให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้1.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางกลับติดตั้ง AOT Airports Application 2.เมื่อแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการขาดหายหรือออกนอกพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามที่ได้สั่งการไว้ก่อนแล้ว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%