อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

อภ.ซื้อยารักษาโควิดจากจีน-ญี่ปุ่น ดีลสายการบินรับของโดยตรง

ปลัดสธ. รับมอบ แอลกอฮอล์ จากปตท. 3 หมื่นลิตร เผย องค์การเภสัชฯ เจรจาซื้อยารักษาโควิด จากจีน-ญี่ปุ่น รอจ่ายเงิน ประสานสายการบินรับของโดยตรง เผย จุดสำรองยา-เวชภัณฑ์ทั้งส่วนกลาง และต่างจังหวัด ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับมอบ แอลกอฮอล์คุณภาพจากปตท. 30,000 ลิตร เพื่อมอบให้องค์การเภสัชกรรมไปผลิตยา ว่า ตามที่เราได้รับอนุมัติงบกลาง 1,500 ล้านบาทเพื่อนำไปบริหารจัดการซื้ออุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้ได้มอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดำเนินการสั่งซื้อ จากจีน และญี่ปุ่น ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ คาดว่าจะสามารถจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ประมาณ 340,000 เม็ด เพียงพอใช้กับผู้ป่วย 6,000 คน โดยจะใช้ในรายผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ส่วนผู้ที่อาการไม่รุนแรงก็รักษาตามอาการ ส่วนการจัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 และ ชุด PPE รวมอย่างละ 2 ล้านชิ้น โดยได้ตั้งตั้งศูนย์บริหารจัดการกระจายและเวชภัณฑ์โควิด -19 ขณะนี้ อภ.ได้ทำการตกลงซื้อขายแล้ว รอจ่ายค่ายา และประสานสายการบินพาณิชย์ไปรับยาเอง  
 


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจะมี ชุด PPE  หน้ากากอนามัย หน้ากากN95 ต้องมีความพอเพียงและทันเวลา ดังนั้นอยากให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกสังกัดอย่างเพียงพอ รวมถึงยาด้วย โดยมีอภ.เป็นผู้จัดหาและกระจาย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมเรื่องหน้ากากอนามัยของรพ.ในสังกัดมหาวิทยาลัยและเอกชน เพราะมีการซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง แต่อย.จะดูเรื่องคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เฉพาะรพ.ในสังกัดกระทรวงขณะนี้ได้รับวันละ 1.5 ล้านชิ้น ถือว่าเพียงพอ ส่วนหน้ากากN95 จะใช้เฉพาะบุคลากรที่ใกล้ชิดผู้ป่วย และการติดโควิดจะติดจากละอองฝอย เราจะกระจายโดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคว่ามีเคสผู้ป่วยเฝ้าระวังและป่วยเท่าไหร่เพื่อคำนวณและส่งลงไปให้ในพื้นที่ๆ
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการสำรองชุด PPEจำนวน 10,000 ชุด ไว้ที่รพ.ราชวิถี เพื่อให้รพ.จากทุกสังกัดในกทม. ที่มีความขาดแคลน ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีการสำรองไว้เช่นกัน  ส่วนเรื่องยาฟาวิพิราเวียร์รักษา ส่วนกลางสำรองไว้ที่ อภ. ต่างจังหวัดจะสำรองไว้ที่เขตบริการสุขภาพ โดยเขตฯ 1 รพ.นครพิง เขตฯ 2 รพ.พุทธชินราช เขตฯ 3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขตฯ 4 รพ.พระนั่งเกล้า เขตฯ 5 รพ.นครปฐม เขตฯ 6 รพ.ชลบุรี เขตฯ 7 รพ.ขอนแก่น เขตฯ 8 รพ.อุดรธานี เขตฯ 9 รพ.สมเด็จพระยุพราช นครราชสีมา เขตฯ 10 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เขตฯ 11 รพ.วชิระภูเก็ต  และเขตฯ 12 รพ.หาดใหญ่.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22