อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ปศ.แจงล้งไข่ไก่ยังขายราคาปกติ โยน'พ่อค้า'ฉวยโขกราคา

อธิบดีปศุสัตว์เร่งตรวจศูนย์รวบรวมไข่ทั่วประเทศยังขายราคาปกติ แต่พ่อค้าคนกลางฉวยโอกาส ขายไข่เบอร์2 โขลกราคาเกินจริงถึง75บาทต่อแผง ยันไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภค ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.25 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค.นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าจากการที่เกิดสภาวะไข่ไก่มีราคาแพง เนื่องจากสภาวะปัญหาโรคโควิด19 ทำให้เกิดการกักตุนสินค้า ประเภทไข่ไก่ของผู้บริโภค รวมถึงการค้ากำไรเกินควรของพ่อค้าขายไข่คนกลาง ได้สั่งการให้สารวัตรกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศทำการตรวจสอบศูนย์รวบรวมไข่ทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบ ความเพียงพอของสินค้าประเภทไข่ไก่รวมถึงราคาขายปลีกให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยในวันที่ 27 มี.ค.563 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตลาดไท ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการ จำหน่ายสินค้าประเภทไข่ไก่จำนวนมาก รวมถึงในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงไก่ ไข่เป็นจำนวนมาก พบว่าปริมาณไข่ไก่ที่จำหน่าย ณ ศูนย์รวบรวมไข่ ร้านค้าส่งไข่ไก่ มีปริมาณจำนวนมาก เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศ

ด้านราคาพบว่าราคาที่ศูนย์รวบรวมไข่ (ล้งไข่)ต่างๆมีการ ประกาศราคาขาย ดังนี้ เบอร์ 0 ราคา 3.82บาท/ฟอง(ถาดละ 114.6บาท) , เบอร์ 1 ราคา 3.42บาท/ฟอง(ถาด ละ102.6บาท) , เบอร์ 2 ราคา 3.17 บาท/ฟอง(ถาดละ 95.10บาท) , เบอร์3ราคา 2.97บาท/ฟอง(ถาดละ 89.10บาท) , เบอร์ 4 ราคา 2.87บาท/ฟอง (ถาดละ86.10บาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาไข่ไก่ที่ขายออกมาจาก ศูนย์รวบรวมไข่ไก่ไม่ได้มีราคาสูงขึ้นตามความตื่นตกใจของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันพ่อค้าคนกลางที่รับไข่ มาขายปลีกได้ทำการปรับราคาสูง ซึ่งบางรายขายปลีกให้กับประชาชนโดยนำไข่เบอร์2มาจาหน่ายในราคาแผง ละ 170 บาท ซึ่งมีส่วนต่างราคาจากศูนย์รวบรวมไข่ไก่ถึง 75 บาท (170-95 บาท)

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอให้ประชาชนที่ต้องการซื้อไข่เพื่อการบริโภคให้รับรู้ถึงข้อมูลทางด้านปริมาณไข่ ไก่ในประเทศรวมถึงราคาไข่ไก่จากศูนย์รวบรวมไข่ไก่ หากพบว่าพ่อค้าที่นาไข่ไก่มาจาหน่ายในราคาที่สูง ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำการดำเนินคดีกับผู้ค้าไข่ไก่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 12