อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ไฟป่าภาคเหนือยังวิกฤตหนัก ชาว'เชียงใหม่'สำลักฝุ่นพิษ!

ไฟป่าภาคเหนือวิกฤตหนัก "เชียงใหม่" ฝุ่นพิษทะลัก 353 มคก./ลบ.ม. เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 13.52 น.


เมื่อวันที่ 28 มี.ค.กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าระหว่าง 38 - 353 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.ที่ ฝุ่นละอองวิกฤตหนัก

สาเหตุจากทั้งการเผาในประเทศและหมอกควันข้ามแดน มีพื้นที่ที่ฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ วิฤตสีแดงสูงสุดที่ ต.คอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 353 มคก./ลบ.ม. นอกจากนั้นอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน และ จ.พะเยา

ทั้งนี้จุดความร้อน (Hotspot) ใน เมียนมา ลาว เวียดนาม และไทย เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า สูงสุดที่ เมียนมา 9,339 จุด รองลงมา ได้แก่ ไทย (3,756 จุด) และ ลาว (3,654 จุด) และ จุดความร้อนใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มขึ้นอย่างมากเกือบทุกจังหวัด พบจุดความร้อนรวม 2,283 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า (26 มี.ค.) ที่พบจุดความร้อนรวม 1,717 จุด สูงสุด ที่ จ. เชียงใหม่ 624 จุด รองลงมา ได้แก่ จ. แม่ฮ่องสอน 430 จุด และ จ. น่าน 276 จุด จังหวัดที่จุดความร้อนลดลง ได้แก่ จ.เชียงราย

ฝุ่นละออง PM2.5 ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากการเผาในพื้นที่ ซึ่งพบไฟป่าขนาดใหญ่ ลุกลามเป็นวงกว้าง และเกิดต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นและสะสมต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดชายแดน ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน โดยลมตะวันตกเฉียงใต้ ร่วมกับหมอกควันจากการเผาในพื้นที่ ส่งผลให้ฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ จ.เชียงราย และ จ.น่าน

ขณะที่ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา “ภาคเหนือตอนบน” อากาศปิดในตอนกลางคืนต่อเนื่องถึงเช้า ลมอ่อน การระบายฝุ่นเกิดได้น้อย ฝุ่นละอองมีการสะสมตัวมาก สำหรับภาคเหนือตอนล่าง มีลมแรง ฝุ่นละอองมีการระบายตัวได้มากกว่า ฝุ่นละอองถูกพัดไปสะสมเพิ่มเติมในตอนบนของภาค ขอให้ 17 จังหวัดภาคเหนือเร่งควบคุมและดับไฟที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือประชาขนงดการเผาป่า เศษวัสดุการเกษตร อย่างเด็ดขาด ตลอดช่วงห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13