อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

พัฒนาสังคมจัด3มาตรการ ดูแลคนไร้ที่พึ่งสู้ภัย'โควิด'

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. งัด 3 มาตรการดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สู้ภัยโควิด-19 เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 มี.ค.นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกระดับ ว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้ และวิธีปฏิบัติตนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในการขับเคลื่อนโครงการ "จิตอาสา เพื่อสังคมวุฒิสภา" ในการนำหน้ากากอนามัยแบบผ้ากว่า 5,000 ชิ้น ไปแจกให้กับประชาชนทั่วไป คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ในจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง ที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนคนทั่วไป

รวมตัวอยู่จำนวนมาก ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่จำเป็นต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส ได้แก่ บริเวณ สถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ (หัวลำโพง) บริเวณ สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพ ฯ (จตุจักร) บริเวณตรอกสาเก ถนนราชดำเนิน

นอกจากนี้ กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้จัดกิจกรรม “Give Masks Get More” (หน้ากากอนามัยจากใจเพื่อน) หน้ากากผ้า ตัดเย็บโดยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

โดยส่งมอบผ่านองค์กร ภาคีเครือข่ายในการทำงานกับคนไร้บ้าน ได้แก่ “มูลนิธิกระจกเงา” “มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย” และ“มูลนิธิอิสระชน” นำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้มีหน้ากากที่สามารถนำไปซัก แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกได้ เป็นการลดขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย และได้วางมาตรการเผชิญและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยคำนึงถึงหลักการปฏิบัติ การจัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน การป้องกันเฝ้าระวัง และคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ

ระยะที่ 2 ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้เปิดศูนย์บริการสำหรับพี่น้องคนไร้บ้านที่เข้ารับบริการรายใหม่ ซึ่งเข้ามาภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้ามาพักอาศัย

เพื่อไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม ศูนย์บริการดังกล่าว ถือเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค ให้บริการด้านปัจจัยสี่ และที่พักกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมกันนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับแผนรองรับด้านสถานที่ในภาวะวิกฤติ กรณีที่สถานที่คัดกรองในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไม่เพียงพอรองรับ ได้จัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบริการต่าง ๆ เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

ระยะที่ 3 การเยียวยาหลังภาวะวิกฤติแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ กรมพัฒนาสังคม ฯ ได้กำหนดแผนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพและการช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาส

เพื่อการระดมทรัพยากรการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ ส่งมอบต่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยได้มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคผ้า และอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากผ้า หรือร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 659 6273 ในวัน เวลาราชการ หรือ สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13