อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ผู้ตรวจฯสนองนโยบายศบค. ให้ทำงานที่บ้าน30มี.ค.-12เม.ย.

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”สนองนโยบาย ศบค. ให้ทำงานที่บ้าน 30 มี.ค.- 12 เม.ย. “รักษเกชา” ยันพร้อมให้บริการปชช.เหมือนเดิม-เปิดรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง มั่นใจการทำงานไม่สะดุด เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 15.39 น.


เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติงานยังที่พักอาศัยของตน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 12 เม.ย. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19. ) หรือ ศบค. ได้มีการทำหนังสือขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ลดความแออัดในสถานที่ทำงาน หรือให้ทำงานเหลื่อมเวลา

เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีการกำหนดให้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือระหว่างทำงานที่บ้าน อาทิ การโทรศัพท์แจ้งเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1676 ก็จะมีการโอนสายไปที่โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่แทน นอกจากนั้นยังมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนในช่องทางอื่นๆ ทั้งช่องทางเว็บไซต์ผู้ตรวจการแผ่นดิน www.ombudsman.go.th หรือการร้องเรียนผ่านไปรษณีย์

รวมทั้งการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าแม้สำนักงานจะให้ทำงานที่บ้านแต่ยืนยันว่าการทำงานจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการควบคุม กำกับดูแล และให้คำปรึกษา และให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ เพราะมาตรการให้ทำงานที่บ้านไม่ใช่วันหยุดแต่ต้องทำงานกันต่อเนื่องให้เหมือนการทำงานปกติมากที่สุด

และในกรณีที่จำเป็นก็จะมีการจัดเวรเข้ามาที่สำนักงานตามความเหมาะสม ย่างไรก็ตามหากระหว่างการทำงานที่บ้านนี้ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างคนใดพบว่าตัวเองป่วย ให้รีบปรึกษาแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานต่อผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทราบโดยเร็วต่อไป
                             
นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า ส่วนการประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินในช่วงนี้ ก็จะต้องดูความเหมาะสม หากเรื่องใดที่สามารถเลื่อนได้เราก็จะเลื่อนออกไปก่อน เพราะบางทีไม่ใช่เกิดจากความไม่สะดวกของเราอย่างเดียว แต่มีความไม่สะดวกของหน่วยงานอื่นๆด้วย บางหน่วยงานต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งก็ไม่สะดวก

ดังนั้นอาจจะเลื่อนการประชุมออกไปก่อน หรือใช้วิธีประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ หรือบางกรณีหากไม่มาชี้แจงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อติดขัดไปแก้ไขปัญหาได้เลยเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งก็จะต้องดูเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยังพร้อมที่จะให้บริการประชาชนแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องทำงานที่บ้าน ทำงานนอกพื้นที่สำนักงาน แต่การทำงานจะไม่สะดุด และจะทำงานอย่างเต็มที่.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18