อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

โพลชี้ ปชช.จิตตก"โควิด-19" รับข่าวจากออนไลน์มากที่สุด

"สวนดุสิตโพล"ชี้ ประชาชนรับรู้ข่าวโควิด-19 จากออนไลน์มากที่สุด แต่เชื่อถือข่าวจากทีวีมากที่สุด ขณะที่ข่าวเชื้อโรคติดต่อง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง ทำประชาชน "จิตตก" มากที่สุด อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 12.01 น.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน1,033 คน ระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค. 63ถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด  ผลสำรวจปรากฎว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.30 ระบุว่า ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ) รองลงมา ร้อยละ 77.05 ระบุว่า สถานีโทรทัศน์ ร้อยละ 60.69 ระบุว่า คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง ร้อยละ 45.52 ระบุว่า สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ) และร้อยละ 44.73 ระบุว่า ข้อความเอสเอ็มเอส
 
ส่วนประชาชนเชื่อถือข่าวโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุดนั้น ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.00 ระบุว่า สถานีโทรทัศน์ รองลงมา ร้อยละ 63.09 ระบุว่า สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ) ร้อยละ 56.23 ระบุว่า วิทยุ ร้อยละ 53.72 ระบุว่า ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ) และร้อยละ 42.98 ระบุว่า คำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง สำหรับประชาชนมีหลักในการแยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอม อย่างไรนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.08 ระบุว่า แหล่งข่าวน่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิง เปิดเผยที่มาที่ไป รองลงมา ร้อยละ 32.22 ระบุว่า ติดตามข่าวจากหลายๆ สื่อ  เปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ 22.96 ระบุว่า อ่านเนื้อหาให้ละเอียด คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองตามหลักการและเหตุผล ร้อยละ 20.10 ระบุว่า รอฟังประกาศยืนยันจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ 16.95 ระบุว่า เชื่อข้อมูลการนำเสนอของสื่อหลักมากกว่าข้อมูลที่ได้จากสื่อโซเชียล

 

ส่วนข่าวโควิด-19 กรณีใดที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุดนั้น ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.08 ระบุว่า เชื้อโรคติดต่อได้ง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 30.59 ระบุว่า ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศ ร้อยละ 26.93 ระบุว่า การบริหารจัดการของภาครัฐ มาตรการ การแก้ไขปัญหา ร้อยละ 18.90 ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไม่ยอมกักตัวเอง ฝ่าฝืน ปกปิดข้อมูล และร้อยละ 14.23 ระบุว่า การปล่อยข่าวลือ ข่าวปลอม เฟคนิวส์ ขณะที่ประชาชนอยากให้มีการนำเสนอข่าวโควิด-19 ในลักษณะใดนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.55 ระบุว่า เสนอข่าวที่เป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล รองลงมา ร้อยละ 34.33 ระบุว่า นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ 25.33 ระบุว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ร้อยละ 15.52 ระบุว่า มีการคัดกรองข้อมูล แหล่งที่มา มีหลักฐานอ้างอิง และร้อยละ 13.31 ระบุว่า นำเสนอผ่านช่องทางเดียว เช่น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น