อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

สธ.เติมชุดPPE-หน้ากาก N95 ลงใต้ 1 หมื่นชุด

องค์การเภสัชฯ แจง"ยา - อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์"จัดส่งตามจำนวนผู้ป่วย 1 คน เฉลี่ยรักษา 10 วัน ส่วนโควตางานป้องกันจัดวันสรรตามรายงานกลุ่มเสี่ยงทั้งมาจาก ตปท.-ในประเทศ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 12.49 น.


เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงการจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากาก N 95 ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงยารักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์จากรพ.ต่างๆ ร้องเรียนว่าไม่เพียงพอ ว่า ในเรื่องของการกระจายยาและเวชภัณฑ์ต่างเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 นั้น

ขณะนี้เราจะจัดส่งตามจำนวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจัดสรรทรัพยากรโดยใช้การคำนวณผู้ป่วย 1 คน ต้องการการรักษาเฉลี่ย 10 วัน โดยเฉลี่ยแล้วยารักษาผู้ป่วย 1 คน ประมาณ 50-70 เม็ด ชุดพีพีอี ประมาณ 200-270 ชุด หน้ากาก N95 ประมาณ 200-270 ชิ้น เช่นกัน  
 
ผู้สื่อข่าวถามว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดเปลี่ยนแปลง พบผู้ป่วยในหลายๆจังหวัด ดังนั้นต้องปรับการกระจายยา – อุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ใหม่หรือไม่ นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ทางคณะทำงานด้านการกระจายทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นผู้พิจารณาและส่งเรื่องมาให้องค์การเภสัชฯ เป็นคนกระจายอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในเรื่องของสต็อกตอนนี้หน้ากากอนามัยผลิตเพียงพอภายในประเทศ แต่หน้ากาก N95 และชุดพีพีอีนั้นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่ม ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับจีนเพิ่มเติม
 
นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ที่ดูแลจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวนมาก กล่าวว่า ระบบการจัดสรรอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดPPE

ทางกระทรวงสาธารณสุขจะส่งลงมาเติมตามแผน ที่เขตพิจารณาและขอไป วันนี้ (29 มี.ค.)ก็ส่งมาเพิ่มกว่า 10,000 ชิ้น ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเพียงพอที่จะกระจายให้ทุกรพ.ที่มีผู้ป่วยต้องดูแลไว้ใช้ได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 8-9 ราย แต่แผนจัดการยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันที่เราทำไว้รองรับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ 20-30 ราย นาน 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน ทางเขตประชุมกันทุกเช้ารพ.ไหนขาดก็ส่งลงไปเติม
 
ด้านนพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 4 กล่าวว่า เรื่องการกระจายยา เวชภัณฑ์ จะจัดสรรให้ตามจำนวนผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสอบสวนโรค ส่วนในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการป้องกันควบคุมโรคนั้น เฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นั้นจะจัดสรรตามรายงานผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งต่างประเทศ และเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงภายในประเทศเอง ในส่วนนี้เป็นสต็อกแยกจากสต็อกที่ใช้ในการรักษา โดยจัดสรรวันละ 50,000 ชิ้น แต่ส่งสัปดาห์ละรอบ เท่ากับ 350,000 ชิ้น ต่อสัปดาห์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น