อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'คลัง'จัดหนักอนุมัติงบฉุกเฉิน ให้จังหวัดละ50ล.สู้โควิด

“มท.2” เผย คลังอนุมัติงบเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จังหวัดละ 50 ล้าน ตามที่ มหาดไทยเสนอ ระบุ ผวจ.ใช้งบเชิงป้องกัน-ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทันที จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 19.19 น.


เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 18
กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้ง 76 จังหวัด จากจังหวัดละ 10ล้านบาท ขยายวงเงินเป็น จังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด(ยกเว้นกรุงเทพฯ)​ได้ใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯในขณะนี้ได้ขยายวงไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น เรามีความกังวลในเรื่องขอการรับมือ ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดมีเงินทดรองราชการฯ เพื่อใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อยู่แล้ว ในวงเงิน10ล้านบาท แต่ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯนั้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการเสียชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องมีการขยายวงเงินเพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด- 19 ดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดลงได้โดยเร็ว
      
นายนิพนธ์ กล่าวว่า สำหรับการผลิตหน้ากากผ้าซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศได้เร่งดำเนินการผลิตแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อปท. ต่างๆนั้นถึงวันนี้ผลิตแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 37.4ล้านชิ้น  จากเป้าหมายที่จะดำเนินการ 50ล้านชิ้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13