อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

กรมการแพทย์สั่งงดทำฟัน ช่วงโควิดระบาดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน  

กรมการแพทย์ สั่งงดทำฟันช่วงโควิด-19 ระบาด ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน   อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 18.19 น.

 
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการหารือและมีมติว่าเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้งดการให้บริการทันตกรรมเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้การรักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ การอักเสบติดเชื้อที่ก่อให้เกิดการบวมของเนื้อเยื่ออ่อนทั้งในหรือนอกช่องปาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต การได้รับอุบัติเหตุกระแทกบริเวณใบหน้า ที่มีความเสี่ยงต่อการขัดขวางการหายใจ เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตามควรดูแลรักษาฟันด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น หรือหลังรับประทานอาหาร เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานขนมจุบจิบและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    43%
  • ไม่เห็นด้วย
    57%

บอกต่อ : 19