อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

'อนุทิน'ตั้งกก.สอบปมนำเข้าชุดตรวจโควิด

“อนุทิน" เซ็นตั้ง กก.สอบ ปมอนุญาตนำเข้าชุดตรวจโควิด ไม่มีประสิทธิภาพ    อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 18.21 น.

 
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่404/2563 วันที่ 30 มี.ค. 2563 เรื่องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังจากที่มีการนำเสนอข่าว บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย. เนื่องจากประเทศสเปนตรวจพบว่าไม่มีประสิทธิภาพ   
 
โดยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 6 คนประกอบด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริรักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและอดีตกรรมการปปท. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ , นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ส่วนผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
 
กรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า Rapid test ได้มาตรฐาน การอนุมัตินำเข้า ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ และสามารถเรียกบุคคล หน่วยงานใด มาให้ถ้อยคำหรือหลักฐานต่างๆมาพิจารณา และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15