อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทอ.รับมอบเงิน2ล้าน ให้กรมแพทย์ทอ.ซื้ออุปกรณ์สู้โควิด

ผบ.ทอ. รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” (Running with wings) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 19.49 น.


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พล.อ.อ. มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” (Running with wings)  จากคณะผู้จัดงานฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  ทั้งนี้ โครงการวิ่งติดปีก แชริตี้ รัน (Running with wings) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ ตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพของชุมชนชาวสะพานใหม่ ดอนเมือง พร้อมจัดหารายได้มอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง คณะผู้จัดงานได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อบรรเทาสถานการณ์ จึงมอบรายได้ในส่วนค่าสมัครผู้ร่วมแข่งขัน ที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จำนวน 2 บาท ให้กองทัพอากาศ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลที่สำคัญเป็นจำนวนมากทั้งนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมฯ ได้พิจารณาร่วมกับทุกภาคส่วนแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง และประชาชนผู้ร่วมโครงการเกิดความวิตกกังวลในภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในมาตรการป้องกัน จึงมีมติเลื่อนวันจัดงานเป็น วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.2563 โดยมีเส้นทางวิ่ง และสถานที่ปล่อยตัวตามเดิม ณ ฐานทัพอากาศดอนเมือง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น