อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เปิดแผนครม.มอบแมสก์ 8แสนชิ้นแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยง

“มท.2” เปิดแผนครม. จัดสรรหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้น แบ่ง 1.5 ล้านชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ และมอบผวจ. 76 จว. 8 แสนชิ้น แจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยง “อสม.- ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ ทั่วประเทศ อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 23.30 น.

   
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2)  เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือและมีการอนุมัติแผนการจัดสรรหน้าหน้ากากอนามัยจาก 11 บริษัทผู้ผลิต เพื่อแจกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยหน้ากากอนามัยที่ผลิตและพร้อมส่งมอบได้นั้นมีจำนวน 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน แบ่งเป็น 1.5 ล้านชิ้น จัดสรรให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต่างๆทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 
ส่วนอีกจำนวน 8 แสนชิ้น จัดสรรให้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19  สำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จะได้รับมอบจำนวน 10% หรือ 8 หมื่นชิ้นจากยอด 8 แสนชิ้นของทุกจังหวัด ส่วนอีกประมาณ 7.2 แสนชิ้น จะแบ่งสรรตามสัดส่วนของขนาดแต่ละจังหวัด


 
ทั้งนี้ในส่วนของการส่งมอบหน้ากากอนามัยนั้น จะดำเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยได้มีการส่งมอบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งแผนการจัดสรรในช่วงแรก(แผนชั่วคราว)​นี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 3 เม.ย.63 และหลังจากนั้นจะมีการหารือและข้อสรุปของการดำเนินการตามแผนอีกครั้งเพื่อพิจารณาจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนต่อไป
     
นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้การผลิตหน้ากากผ้า ตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)​ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)​ทั้งประเทศดำเนินการนั้น สามารถผลิตและแจกจ่ายไปแล้วจำนวนเกือบ 42 ล้านชิ้น ซึ่งเกือบครบตามเป้าหมาย 50 ล้านชิ้นแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 เม.ย. ที่จะถึงนี้.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น