อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เปิด"อาชีพ"ยกเว้นเคอร์ฟิว ย้ำต้องมีใบรับรองจากออฟฟิศ

“วิษณุ”เผยประกาศเคอร์ฟิวยกเว้นนักข่าว-พนง.ส่งของ-คนทำงานเป็นกะ แต่ต้องมีใบรับรองจากออฟฟิศ พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  หลังจากการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด (เคอร์ฟิว) แล้ว จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว อาทิ พนักงานส่งของ พนักงานขนส่งหนังสือพิมพ์ ซึ่งถ้าเป็นรถขนส่งหนังสือพิมพ์ จะต้องมีใบรับรองจากบรรณาธิการระบุว่าพนักงานขนส่งชื่ออะไร สำนักข่าวใด และทำหน้าที่อะไร ระบุกรอบเวลาการทำงานว่าทำวันไหนถึงวันไหน  และข้อมูลต้องตรงกับบัตรประชาชนที่เขาถือ

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นกรณี ผู้ที่ทำงานเป็นกะ อาทิ สื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงานโรงงาน แต่จะต้องมีใบรับรองจากบริษัทต้นสังกัดระบุถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่มีประกาศห้ามออกจากเคหสถาน

โดยตนขอแนะนำให้ทำสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้มากกว่า 1 ชุด เผื่อเจอเจ้าหน้าที่ขอยึดใบรับรองนั้นไว้ จะได้มีสำเนาใบรับรองเหลือไว้ใช้แสดงตนต่อไป  อย่างไรก็ตาม เราเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เลยมีการยกเว้นตามที่กล่าวมา แต่สำหรับคนที่ไม่มีความจำเป็น จะถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดและจะมีโทษ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    57%
  • ไม่เห็นด้วย
    43%

ความคิดเห็น