อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ส่ง57คนไทยตกค้างสนามบิน! ออกจากเกาหลีใต้กลับประเทศ

ทูตไทยในเกาหลีใต้ส่ง 57 คนไทยตกค้างพักในสนามบินอินชอนกลับประเทศ อังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 20.49 น.


เมื่อวันที่ 7 เม.ย.  เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563  น.ส.รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ส่งคนไทยที่ติดค้างพักอยู่ในสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 7 เม.ย.2563 จำนวน 57 คน กลับประเทศไทย  สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ

ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสายการบินโคเรียน แอร์ไลน์ สำหรับการประสานงานเที่ยวบินพิเศษออกจากเกาหลีใต้ในครั้งนี้  ทั้งนี้คาดว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างไทยและเกาหลีใต้อีกครั้งในวันที่ 19 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยขอให้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43