อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กห.จ่อชะลอคก.ซื้ออาวุธ ทร.ดูสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำที่2-3

กห.พร้อมชะลอโครงการซื้ออาวุธ ร่วมมือฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 ให้เหล่าทัพทบทวนงบฯ63 ทั้งส่วนผูกผันงบฯแต่ดำรงสภาพความพร้อมรบ ด้านทร. ดูสัญญา-ข้อกฎหมายเรือดำน้ำลำที่ 2-3 พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 06.30 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพิจารณาการตัดโอนงบประมาณ 2563 ในส่วนของโครงการและการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม เพื่อนำมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ว่า กระทรวงกลาโหมก็ได้มองสถานการณ์และคิดไว้ล่วงหน้า และทราบดีถึงเหตุผลความจำเป็นของสถานการณ์เหล่านี้ดีว่าประเทศชาติต้องไปต่อและต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพทำหน้าที่ป้องกันประเทศ  ช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประเทศ ขณะเดียวกันต้องคงสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ดูแลความปลอดภัย และผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ก็ต้องดูความเร่งด่วนการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย

“โครงการไหนสมควรชะลอก็ควรชะลอ โครงการไหนสามารถดำเนินการในปีต่อๆ ไป โดยไม่กระทบต่อสัญญากับต่างประเทศก็ต้องทำ ขณะนี้เหล่าทัพกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีโครงการใดบ้างในงบประมาณปี 2563 และจะหารือกันต่อเนื่องไปถึงโครงการในงบประมาณปี 2564 ในภาพรวมด้วยหลักการทบทวนโครงการคือดูการดำรงสภาพความพร้อมต่อไป

ส่วนการเพิ่มขีดความสามารถก็ให้ชะลอไปก่อน และต้องไม่กระทบต่อสัญญาที่ทำไว้กับต่างประเทศ ขณะนี้งบประมาณ 2563 ได้เริ่มการใช้จ่ายแล้ว ก็ต้องมาดูว่าจะเริ่มตัดโอนวันไหน เพราะโครงการต่างๆ เป็นงบฯผูกพัน ซึ่งเป็นเรื่องของทุกกระทรวงก็ต้องพิจารณาเช่นกัน” พล.ท.คงชีพ กล่าว

เมื่อถามถึงโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า กองทัพเรือกำลังพิจารณาเรื่องสัญญา และข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ ซึ่งต้องคลอบคลุมไปถึงงบประมาณปี 2564 ที่ต้องจัดสรรเพื่อฟื้นฟูประเทศชาติ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17