อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

"นิพนธ์"แจงอปท.ผลิตแมสก์ แจกครบ50ล้านชิ้นแล้ว

"นิพนธ์" เผยท้องถิ่นทำหน้ากากผ้าครบ 50 ล้านชิ้นแล้ว หนุน อปพร. เป็นกำลังเสริมทำงานป้องกันโควิด-19นำร่อง 3 จ. ภูเก็ต-พิษณุโลก-มหาสารคาม พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 21.29 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยใช้งบฯ กลาง จำนวน 225 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิตหน้ากากผ้าพร้อมอบรมประชาชนให้มีส่วนร่วมผลิตเพื่อทดแทนการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันโรคในการดูแลประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมาย 50 ล้านชิ้น ตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

และในขณะนี้ การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชน ได้ดำเนินการได้ครบ 100% แล้ว จำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านชิ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนนายนิพนธ์ กล่าว ในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ว่า ต้องขอขอบคุณไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้ง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ทั้ง 7,774 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ทุกจังหวัด ที่ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสฯ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย

ตลอดจนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเป็นจิตอาสามาร่วมกันผลิตหน้ากากผ้า จะเห็นได้ว่าความสำเร็จทุกอย่างจะต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันจากพี่น้องประชาชนทุกคน อย่างเช่น "การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฯในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีการบริหารจัดการได้ดีนอกจากนี้ รมช.มท. ยังได้สนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ได้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร อสม. ที่อยู่ประจำด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยอปพร. จะมีการประสานร่วมกับทีมในจังหวัดและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การออกตรวจคัดกรองสุขภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่ยากต่อการเข้าถึง

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำงานป้องกันโรค เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้จนท.ประจำด่านได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้ว จะเป็นการลดภาระการทำงานให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ได้อีกด้วย โดยได้เริ่มใน 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพิษณุโลก และจังหสัดมหาสารคามก่อน จากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 20