อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"บิ๊กกบ"ขอปชช.ปฏิบัติตามวธ. ให้งดจัดงานสงกรานต์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12.03 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พล.ร.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือประชาชน ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

โดยขอความร่วมมือในการงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

สำหรับการสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ขอให้เป็นการปฏิบัติ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การกราบไหว้และขอพรผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หรือใช้ช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แทน เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการแพร่และรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ส่วนมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. นั้น ถือเป็นข้อกำหนดที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามจากที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้น

 และในขณะนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังวางใจไม่ได้ จึงขอความร่วมมือทุกคนตลอดจนบริษัท ห้างร้านต่างๆและภาคเอกชน ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 7