อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ก.แรงงานเดินสายมอบหน้ากากผ้าให้สื่อ

“ผช.รมว.แรงงาน” เดินสายมอบหน้ากากผ้าป้องโควิด-19 ให้สื่อมวลชนกว่า 1000 ชิ้น  ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.55 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง ผู้ช่วยรมว.แรงงาน ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่สื่อมวลชน ประกอบด้วย เนชั่นทีวี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พนักงานในองค์กรไว้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป สำหรับหน้ากากผ้าดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการฝึกอาชีพ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี โดยหน้ากากผ้าที่ใช้แล้วสามารถนำไปซักเพื่อกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

“กระทรวงแรงงานให้ความสําคัญและเอาใจใส่แรงงานทุกกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ถือเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเช่นกัน ซึ่งต้องทำงานเจอะเจอผู้คนมากมายและต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ตระหนักเรื่องนี้มากที่สุด” นายดวงฤทธิ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14