อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ไทยแจกชุดตรวจโควิดชนิดRT-PCRให้ทุกชาติอาเซียน

เวทีผู้นำอาเซียนหนุนตั้งกองทุนอาเซียน-คลังสำรองอุปกรณ์การแพทย์ รับมือ“โควิด-19”  ด้านไทยพร้อมแจกชุดตรวจชนิด RT-PCR ให้ทุกชาติอาเซียน อังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 15.16 น.


เมื่อวันที่ 14 เม.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายเหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน เป็นประธานการประชุม รวมถึงมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม

ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้  ที่ประชุมผู้นำอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการต่างๆที่แต่ละประเทศดำเนินการรับมือกับโรคโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกันและกับหุ้นส่วนต่างๆในเรื่องนี้

โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะและการต่อต้านข่าวปลอม การสนับสนุนการจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับภูมิภาค การรักษาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่จำเป็น ยา และอุปกรณ์การแพทย์

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือต่อพลเมืองของอาเซียนในประเทศอาเซียนและประเทศที่สาม อีกทั้ง ที่ประชุมได้ย้ำความสำคัญของการจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังการสิ้นสุดลงของโรคนี้ และการเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน เพื่อเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะมอบชุดตรวจชนิด RT-PCR ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยของไทย ให้แก่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 10,000 ชุด  และนายกฯได้สนับสนุนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเอสเอ็มอี และการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้มาตรฐานรหัสคิวอาร์ที่เชื่อมโยงกันของอาเซียน  ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการรับรองปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    15%
  • ไม่เห็นด้วย
    85%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 52