อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

"บิ๊กป้อม" สั่ง กนช.กำจัดผักตบชวาก่อนน้ำหลากฤดูฝน

“พล.อ.ประวิตร" สั่ง กนช.เร่งกำจัดผักตบชวาก่อนน้ำหลากฤดูฝน  ใช้ภาพดาวเทียมช่วยเน้นบูรณาการทำงาน  ชมรมคนริมน้ำร่วมมือรัฐแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ป้องกันน้ำท่วม ควบคู่กักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากผักตบ ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 12.16 น.


เมื่อวันที่  24 เม.ย.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเตรียมการรองรับ น้ำหลากในฤดูฝน ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึง เดือน มี.ค.63 โดยมี กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในภาพรวม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กทม. และกรมการปกครอง  ซึ่งได้ดำเนินการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถกำจัดได้แล้วรวมทั้งสิ้น 989,922 ตัน  จากนั้น ที่ประชุมได้นำข้อพิจารณาของ กนช. เมื่อการประชุมวันที่ 13 เม.ย.63 ที่ผ่านมา โดยให้นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่แสดงถึงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ และแหล่งน้ำจำนวน 25 จุด โดยมีการแบ่งมอบ พื้นที่รับผิดชอบ ให้หน่วยต่าง ๆ ดังนี้ กรมชลประทาน 13 จุด ,กรมเจ้าท่า 4 จุด ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 จุด และกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 จุด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ กนช.ทราบโดยเร็วทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร  ได้สั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ผวจ.ในพื้นที่ทุกจังหวัด ได้กำชับหน่วยงานในกำกับให้เร่งรัดการดำเนินงานทั้งจนท.รัฐ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือท้องแบน และประสานภาคประชาชน ชมรมคนริมน้ำ ร่วมสนับสนุน  และกำชับให้ทุกหน่วย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากฤดูฝน ให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว  ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ด้วยต่อไป โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความห่วงใยที่สำคัญของรัฐบาล


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34