อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงิน เยียวยาภายใน 15 พ.ค.-รักษาสิทธิ

รมว.​ เกษตรฯ ย้ำทุกหน่วยงานเร่งสางบัญชีเกษตรกร ห้ามซ้ำซ้อน แยกเป็นด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เตือนเกษตรกรที่ยังไม่มีทะเบียนเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค. เพื่อรักษาสิทธิ จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.17 น.


เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนเช่น เกษตรกรรายเดียวต้องมีทะเบียนเดียวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 กลุ่ม ส่วนมาตรการเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า เมื่อรวบรวมทะเบียนเกษตรกรที่ครอบคลุมและกลั่นกรองไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมอบเป็นเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะมีบัญชี ธ.ก.ส.ทุกราย

“ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เร่งมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายใน 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุม” นายเฉลิมชัย กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 295