อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

"ก้าวหน้า"ดันร่างก.ม.สุราปลดล็อกทุนผูกขาดธุรกิจน้ำเมา 

“ก้าวไกล”ดันร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเข้าสภา ปลดล็อกทุนผูกขาดธุรกิจน้ำเมา  “เท่าพิภพ”เชื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษโควิดโดยไม่ต้องอัดฉีดเงิน ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.46 น.


เมื่อวันที่  29 พ.ค. ที่รัฐสภา นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล แถลงเปิดร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า) “ร่วมกันเปิดโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องอัดฉีดเงิน แค่ปลดล็อกโอกาสให้ภูมิปัญญาสุราชุมชนได้เติบโตด้วยร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า” ว่า พรรคก้าวหน้าได้จัดทำร่าง แก้ไข พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต เพื่อให้มีการปลดล็อกการผลิตสุรารายย่อย

โดยมีการแก้ไขมาตรา 153 ของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต โดยมีการแก้ไข 3 ส่วน คือ 1. เพิ่มคำว่า “การค้า” ต่อจากข้อความเดิมที่ว่า  “ ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุรา” เป็น “ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้า” 2.การเพิ่มบทห้ามกำหนดเกณฑ์ กำหนดกำลังการผลิต จำนวนคนงาน เงินทุน

เพื่อปลดล็อกทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้ามาอยู่ในธุรกิจสุรา เปิดโอกาส สร้างศักยภาพทางการแข่งขัน อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคลายล็อกในกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา 2560 ที่เคยกำหนดขั้นต่ำในการทำสุราประเภทต่างๆ ไว้ อาทิ เช่น การขออนุญาตผลิตเบียร์ที่ต้องมีขั้นต่ำ 10 ล้านลิตร การผลิตสุราขาวที่จำกัดไว้ไม่เกิน 5 แรงม้า และ 7 แรงคน การปรุงแต่งสุรา และการบ่มสุรา และ 3. การอนุญาตให้ทำสุราเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน ทั้งนี้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสุราเพื่อความปลอดภัยที่ดีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายเท่าพิภพ กล่าวอีกว่า ตนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำลายกำแพงที่กีดขวางผลประโยชน์ของประชาชนตัวเล็กๆ ทุกคนจากกำแพงใหญ่ของนายทุน โดยพ.ร.บ. สุราก้าวหน้าฉบับพรรคก้าวไกล ที่ตนและทีมงานพรรคได้ร่างขึ้นมา มีการจุดประสงค์ในการปลดล็อกศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรอันเป็นหนึ่งในกลไกพัฒนาเศรษฐกิจไทย
               
นายเท่าพิภพ กล่าวว่า ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากปัญหาโควิด-19 แนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมีอยู่ 2 แนวทาง ทางแรกคือการอัดฉีดเงิน ตามที่ได้มีการประชุมพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินอยู่ในเวลานี้ ทางที่สองคือการแก้ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ตนกำลังเสนอคือการแก้ไขกฎหมายและคลายข้อบังคับอันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ของประชาชน อันจะเป็นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

ทั้งนี้มูลค่าการตลาดของสุราและเบียร์สูงถึง 3 แสนล้านบาท ซึ่งกระจุกตัวอยู่กับผู้ผลิตรายใหญ่ และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นการปลดล็อกครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าส่วนแบ่งตลอดรายย่อยทันทีร้อยละ 100 และจากการคาดการณ์ภายใน 10 ปี หลังจากการปลดล็อกตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ตลาดของคราฟท์เบียร์รายย่อยจะเติบโตเป็นร้อยละ 5 ของตลาดเบียร์ จึงหวังว่าส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นี้ หากท่านมาจากประชาชน ต้องไม่ขัดขวางสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 25