อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

"บิ๊กกบ"เข้มด่านชายแดนป้องต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

“บิ๊กกบ” สั่งหน่วยมั่นคง เพิ่มความเข้มข้นตรวจจุดผ่านแดน ป้องโควิด-19 ตรวจหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ วอนปชช.ร่วมเป็นหูเป็นตา ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.24 น.


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตรวจหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ โดยเน้นย้ำให้จุดตรวจ ด่านพรมแดน มีมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมอำนวยการในการวางกำลังตามแนวชายแดน และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดน หรือกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ

พล.ต.ธีรพงศ์ กล่าวต่อว่า ผบ.ทสส. ขอให้ทุกฝ่ายยังคงมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งที่เป็นบุคคล เป็นกลุ่ม และเป็นขบวนการ ที่อาจสัญจรข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางทะเล และท่าข้าม รวมทั้งการใช้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้ลักลอบกระทำความผิดโดยไม่มีข้อแม้ทุกรูปแบบ เช่น ผู้นำพา ขบวนการนำพา และผู้ให้ที่พักพิง เป็นต้น เพราะนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อของพี่น้องประชาชน จนยากไปสู่การควบคุมได้ในอนาคต รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24