อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ศธ.ลุยโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชน

"คุณหญิงกัลยา"นำศธ.ลุยโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชน อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.19 น.


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  จากการที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ช่วยเกษตรกรให้มีน้ำใช้แก้ปัญหาความยากจนนั้น ขณะนี้ได้มีความคืบหน้า โดยจะเริ่มต้นทำโครงการในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรที่มีความพร้อมก่อน ซึ่งในเบื้องต้นมีวิทยาลัย 5 แห่งที่แสดงเจตจำนงในการทำโครงการนำร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบการเก็บน้ำไว้ใต้ดินก่อนขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ 

สำหรับเป้าหมายของการขับเคลื่อนโครงการใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและประมง 47 แห่งทั่วประเทศ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ให้วิทยาลัยเกษตรเป็นแกนนำหลักด้านองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำในชุมชน โดยจะมีศูนย์เรียนรู้ภายในวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับชลกรหรือผู้ทำงานด้านการจัดการน้ำ มีการจัดทำหลักสูตรพร้อมจัดอบรมครูอาชีวเกษตรและแกนนำนักเรียนที่จะนำมาพัฒนาเป็นชลกรสำหรับชุมชน เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำในชุมชนแก่คนในชุมชนเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อเองได้

นางดรุณวรรณ กล่าวอีกว่า  คณะทำงานโครงการนี้จะเริ่มต้นสำรวจพื้นที่เพื่อใช้สำหรับเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน โดยการเร่งกักเก็น้ำจะใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ประหยัด เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพ และจะพัฒนาไปยังขั้นตอนอื่นๆต่อไปตามลำดับ  สำหรับการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนจะใช้หลักการองค์ความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญญาถิ่น ปราชญ์ชุมชน และทีมผู้เชี่ยวชาญ 

รวมถึงต้องนำหลักการทางวิชาการมาใช้ควบคู่กันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการปฏิบัติการเชิงวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาสร้างโมเดลต้นแบบ มีหลักการทางวิชาการรองรับ เพื่อให้สามารถต่อยอดและนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ โดยจะร่วมกับสถาบันการศึกษาบางแห่งที่มีความเชี่ยวชาญมาออกแบบงานวิจัย  ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเป็นการ ปลูกความคิดให้คนมีองค์ความรู้ ทำงานในท้องถิ่นในการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวโยงกับการจัดการน้ำในชุมชน ที่ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจากนี้ไปในอนาคต.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%