อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

สภาฯมีมติแล้วพ.ร.ก.ฉบับกู้เงิน 1.9ล้านล้าน'ผ่านฉลุย'

ที่ประชุมสภาฯมีมติผ่านพ.ร.ก.3ฉบับกู้เงิน1.9ล้านล้านบาท อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.03 น.


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. เวลา 15.50 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมมีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับวงเงิน1.9 ล้านล้านบาท ได้แก่ 1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท และ 3. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท โดยผลการลงมติพ.ร.ก. 3 ฉบับ ดังนี้

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 

มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นชอบ 274  คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 207 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท  

มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นชอบ 275  คน ไม่เห็นชอบ 1 คน งดออกเสียง 205 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท

มีผู้แสดงตน 482 คน เห็นชอบ 274 คน ไม่เห็นชอบ 195 คน งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19