อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เผย 4 รูปแบบเสริมความงามเสี่ยงติดโควิด-19

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยแนะวาง 3 มาตรการจัดระเบียบสร้างความปลอดภัยคนไข้เจ้าหน้าที่   พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 16.25 น.


เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ ประธานวิชาการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวในการจัดการเสวนาออนไลน์เรื่อง “มาตรการการจัดระเบียบคลินิกความงามหลังการปลดล็อก” ว่า การทำหัตถการความงามหลายอย่างมีความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ 1. การให้คำปรึกษากับคนไข้เป็นเวลานาน 

2. หัตถการที่เกิดควัน รวมถึงการจี้ไฟฟ้า การจี้ความเย็น และเลเซอร์ที่เกิดควัน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เลเซอร์ที่ทำและมีควันฟุ้งกระจาย Q -switched laser หรือ piocosecond laser หรือแม้แต่เลเซอร์กำจัดขน 3.หัตถการที่ใช้เวลานาน เช่น การฉีดฟิลเลอร์หลายตำแหน่ง การกดสิวหลายตำแหน่ง และ 4.หัตถการในช่องปาก ซึ่งอันตรายที่สุด
 
“มีรายงานว่า ควันที่เกิดจากการทำเลเซอร์ โดยเฉพาะเลเซอร์สิว ตรวจพบเชื้อไวรัสหูด ถึงแม้จะยังไม่มีการรายงานว่าพบเชื้อโควิด-19 เพราะยังไม่มีการวิจัย แต่ก็ต้องปลอดภัยเต็มที่ไว้ก่อน ซึ่งควันในการทำเลเซอร์อาจจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจายภายในคลินิกได้ ถ้าไม่มีการดูดควันที่ดีพอและได้มาตรฐาน เนื่องจากเชื้อโควิด-19 อยู่ได้นาน 2 ชั่วโมง - 9 วันในอุณหภูมิห้อง ทำให้เชื้อสามารถแพร่กระจายได้ รวมถึงการทำหัตถการใดๆ ที่ทำให้เลือดออกก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพราะมีรายงานพบว่าสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้ในเลือดของผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการ”ศ.นพ.วรพงษ์ กล่าว
 
ดังนั้นสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ หารือร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและไวรัสวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล วางมาตรการจัดระเบียบคลินิกความงามป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

ดังนี้ 1. คัดกรองความเสี่ยงผู้รับบริการทางโทรศัพท์ก่อนมาคลินิก หากมีความเสี่ยงขอให้ยกเลิกนัดไปก่อน หากรับนัดแล้งเมื่อมาคลินิกก็ต้องคัดกรองไข้ ให้สวมหน้ากาก ล้างมือก่อนเข้าคลินิก เปลี่ยนหรือคลุมรองเท้า จำกัดจำนวนผู้มาคลินิกที่ไม่ใช่ผู้ป่วยไม่เกิน 1 คน ต้องตรวจ rapid test หรือ swab ไม่เกิน 48ชั่วโมงก่อนทำหัตถการที่ใช้เวลาเกิน 60 นาที มีฉากใสกั้นเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่จุดต้อนรับ และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ จัดที่นั่งห่าง 1-2 เมตร ทำความสะอาดจุดที่อาจปนเปื้อนเชื้อบ่อยๆ  
 
2. มาตรการด้านเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ห้ามเดินทางต่างประเทศ ถ้ามีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน คนที่ทำงานในคลินิกติดต่อกันหลายชั่วโมงต้องวัดอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 2 รอบ สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ห้องทำหัตถการ ต้องคลุมเครื่องมือและโต๊ะด้วยพลาสติกและเปลี่ยนทุกครั้ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้องสวมชุดและเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ ชุดคลุม หมวกคลุมหัว แว่นตา หน้ากาก และ Face Shield  ใช้เครื่องดูดควันทุกครั้งเมื่อทำหัตถการที่เกิดควันและเน้นย้ำให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากในห้องเลเซอร์ทุกครั้ง หลังเสร็จหัตถการ ถอดทิ้งชุดและเครื่องมือป้องกันทุกอย่างอย่างถูกต้องถูกวิธี และล้างมือทุกครั้งหลังถอดถุงมื
 
3. มาตรการด้านสถานที่ ได้แก่ ต้องคลุมเครื่อง โต๊ะ เตียงด้วยผ้าหรือพลาสติกที่เปลี่ยนได้ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้ เช่น ethanol 62-71% หรือ hydrogen peroxide 0.5% หรือ sodium hypochlorite 0.1% ทำความสะอาดห้องน้ำทุกครั้ง ตั้งแต่ก๊อกน้ำ ชักโครก ฝารองนั่ง เมื่อมีการใช้งาน ต้องมีถังขยะเพื่อเก็บแยกขยะให้ดีและทิ้งตามระเบียบของกรมอนามัย การถอดทิ้งชุดและเครื่องมือป้องกันทำอย่างถูกต้องและปลอดภัย คัดแยก ทิ้งอุปกรณ์และขยะทางชีวภาพตามข้อบังคับของกรมอนามัย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12