อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

มท.2สั่ง'อจน.'เร่งแก้น้ำเสียคลองสำโรง

มท.2 สั่ง “อจน.” เร่งแก้ไขปัญหา น้ำเสีย คลองสำโรง รายงานผลใน 1 เดือน  ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12.57 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) ได้เรียกเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้าพบเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานตัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาเข้าพบ ณ บ้านพักเขารูปช้าง จ.สงขลา เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง อย่างยั่งยืน
 
นายนิพนธ์ กล่าวว่า เราได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง ในการที่จะหาแนวทางแก้ไข เพื่อฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดี ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคลองมีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำและมีผู้อาศัยริมคลองหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้การให้นายนรินทร์ เข้าพบก็เพื่ มอบนโยบายที่มีข้อกังวลมานานเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง  ซึ่งได้มอบเป็นการบ้านในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้ เพราะนับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานโดยทาง อจน.ต้องหาแนวทางแก้ไข และนำความคืบหน้าแนวทางของการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง มาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน และได้ฝากให้ทาง อจน.เป็นการบ้านอีกเรื่องคือ ในเรื่องของคลองวง ซึ่งทาง อจน.ได้มีแผนในการที่จะก่อสร้างบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก  โดยได้ให้คำแนะนำ อจน.ไปวางแผนแม่บทศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด  เพื่อเตรียมรองรับศูนย์ราชการที่จะย้ายไปตั้งอยู่ตำบลพะวง โดยทาง อจน.ได้รับเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะนำไปศึกษาแนวทางเพิ่มเติมถึงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
   
ด้านนายนรินทร์ กล่าวว่า ตามความเป็นจริงทาง อจน.ได้มีการศึกษาไว้แล้ว แต่เนื่องจากคลองสำโรงมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อที่จะให้ปัญหามันคลี่คลายลง ตั้งแต่เรื่องขาวบ้านที่รุกล้ำแนวคลองทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก แต่ก็จะดูในแนวทางอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆลุล่วงโดยเร็วที่สุด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20