อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"หม่อมเต่า"ฝึกเกษตรกรขับแทรคเตอร์รับจ๊อบสู้โควิด

“หม่อมเต่า” ลงทุนจับเกษตรกรฝึกขับแทรคเตอร์ รับจ๊อบสู้โควิดตลาดขาดแคลน ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.53 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่สำนักงานคูโบต้าฟาร์ม (Kubota Farm) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ขัยรุ่งเรือง ผู้ช่วย รมว.แรงงาน น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์  นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)ร่วมด้วยม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราวทำให้แรงงานและประชาชนทั่วไปต้องหยุดงานขาดรายได้ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นเครื่องทุ่นแรงในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่กลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการขับรถภาคการเกษตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถเกี่ยวข้าว การขับรถขุดขนาดเล็ก และการขับรถดำนา  

“การฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เน้นฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้และจะเริ่มต้นฝึกนำร่องในสาขาการขับรถแทรกเตอร์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน”ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%