อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

'เทวัญ'เสนอชงเงินเยียวยา 'พระสงฆ์'วันละ 60 บาท

"เทวัญ"เผยชงจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์วันละ 60 บาทต่อรูปติดต่อกัน 3 เดือน ช่วยลดผลกระทบโควิด ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.12 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ตนได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ ในวัดทั่วประเทศที่รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้ได้เสนอว่าจะเยียวยาให้พระสงฆ์รูปละ 60 บาท โดยจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยเงินดังกล่าวจะไม่ได้จ่ายให้กับพระสงฆ์โดยตรง แต่จะมอบให้กับวัดบริหารจัดการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค อาหาร น้ำ ไฟ นอกจากนี้ในส่วนเงินจำนวน 50,000 บาทที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจ่ายให้แยกนั้น เป็นเงินที่จัดสรรเงินจากเงินงบประมาณพัฒนาบุคคลที่มีจำนวน 22 ล้านบาท เช่น งบอบรม ดูงานต่างๆ ซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว ดังนั้นจึงนำเงินส่วนนี้มาช่วยวัดทั่วประเทศ 9,000 วัด ซึ่งช่วยได้เพียงเดือนเดียว นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนวัดช่วยวัดที่พระสนับสนุนกันเองด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    70%
  • ไม่เห็นด้วย
    30%

บอกต่อ : 20