อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

คนไทยทำได้!'ท่องเที่ยววิถีใหม่' เซฟโลกลดแพร่โควิด-19

กรมอนามัยเชื่อคนไทยทำได้ “ท่องเที่ยววิถีใหม่” เซฟโลก ลดแพร่โควิด-19 แนะ วัดไข้ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พร้อมพกถุงผ้า-เก็บขยะของตัวเองทิ้งลงถัง เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 07.23 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ขณะนี้มีการผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยวบ้างแล้ว แต่ขอให้ถือโอกาสนี้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการรักษาธรรมชาติด้วย ซึ่งการไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ควรพกถุงผ้าเพื่อเก็บขยะของตัวเองออกมาด้วย แล้วนำมาทิ้งลงในถังขยะที่เตรียมไว้ในพื้นที่ มั่นใจว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่คนไทยทำได้แน่นอน 

นอกจากนี้ยังอยากให้สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นที่เปิดโล่งที่ใช้การเว้นระยะห่างก็ปลอดภัย แต่ถ้าสวมหน้ากากด้วยก็จะมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ ขอให้อยู่ในกลุ่มก้อนของตัวเอง และอยู่ห่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปอาจจะต้องออกมาตรการจำกัดคนเข้าไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ เหมือนที่มีการจัดคิวร้านค้า และอย่าลืมเรื่องการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เผื่อว่าไปยังจุดนัดหมายแล้วอาจจะมีที่ล้างมือไม่เพียงพอ

พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า ข้อปฏิบัติสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ควบคุมกำกับดูแล นั้น ควรปฏิบัติดังนี้ 1.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม 2.ให้พนักงานบริการ นักท่องเที่ยว สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน 3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ

4.ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง  5. มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยและเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน 6.ให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แก่นักท่องเที่ยวทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตนขณะใช้บริการ และ 7. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่

ส่วนข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว คือ 1. สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบควรงดใช้บริการ และไปพบแพทย์ทันที 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บริเวณชายหาด 3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนข้าและออกจากสถานที่ 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ำ และลดการตะโกนระหว่างเล่นน้ำ 5. กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และ 6. ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด 

“ขณะนี้ กรมยังติดตามทุกระยะที่มีการผ่อนปรนโดยให้ทีมงานสังเกตการณ์ พบว่าที่ยังทำได้ดีคือการล้างมือ แต่การสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะลดลง การทำความสะอาดพื้นผิวทำได้ดี ที่น่าเป็นห่วงคือการใช้พื้นที่โดยไม่เว้นระยะห่าง และมีความแออัดบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปิด ฟิตเนส จึงอยากขอความมือประชาชนในเรื่องเหล่านี้” พญ.พรรณพิมล กล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26