อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"อนุทิน"ประชุมประชาพิจารณ์ ปลูกกัญชาทางการแพทย์

"อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ กรณีปลูกกัญชา พร้อมปรับแก้ 2 ประเด็น ทั้งนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจมากขึ้น และ ของกลางยาเสพติดควรเอาไปทำลาย หรือ ใช้ประโยชน์ ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 20.30 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดให้มีการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เรื่องของการปลูกกัญชา ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ.นี้ มีการปรับแก้ไข 2 ประเด็นหลัก คือ 

1. การให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชารักษาโรคและได้รับการรับรองจากแพทย์ สามารถขออนุญาตปลูกกัญชารักษาโรคของตนเองได้ และเพื่อให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ปลูกจำหน่าย ร่วมกับผู้ผลิตยาและสมุนไพรสามารถขอปลูกและจำหน่ายได้เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาเก็บรักษาทำลายยาเสพติดให้โทษที่เป็นของกลาง เรื่องจากปัจจุบันมีการตรวจยึดไว้นาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณดูแล ทั้งในการเฝ้าไม่ให้เสียหายและสถานที่เก็บรักษา จึงได้ปรับแก้ไขให้ว่าเมื่อมีการพิสูจน์ละเอียดแล้ว ให้ทางการสามารถนำไปทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้

ดังนั้นวันนี้ (5 มิ.ย.) จึงมีการประชาพิจารณ์เพื่อจะได้นำความเห็นทุกฝ่ายมาจำแนกวิเคราะห์ปรับปรุงร่างให้สมบูรณ์ ก่อนเสนอคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ และเสนอ รมว.สาธารณสุข ก่อนให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%