อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

แห่อุทธรณ์สิทธิ์เยียวยา เกษตรกรล้นหลาม126,891ราย

" ล้นหลาม "แห่อุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 126,891ราย ปลัดกระทรวงเกษตรฯนัดถกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ 8 มิ.ย. ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 20.44 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปข้อมูลจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์จำแนกสิทธิ์ตามฐานข้อมูลเยียวยาเกษตร มีจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ 126,891ราย โดยแบ่งเป็น ผู้ที่ไม่พบสิทธิเยียวยาเกษตรกร 41,094 ราย เป็นผู้ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร6,543ราย โครงการเราไม่ทิ้งกัน1,653ราย ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม70,821ราย ข้าราชการ343ราย ข้าราชการบำนาญ5,921ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณา516ราย ทั้งนี้วันที่6 มิ.ย.จะสรุปข้อมูลรวมจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง และเสนอเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ประชุมพิจารณาวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย.นี้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32