อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

เร่งเกษตรกรส่งคืนสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอสภายใน29ส.ค.

กษ.เร่งเกษตรกร ส่งคืนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ให้ร้านค้าภายใน29ส.ค. ยันไม่จับกุมเกษตรกร แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบเวลา ขู่สุ่มตรวจเจอปรับ-จำคุก” ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.10 น.


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่และสารวัตรเกษตรเร่งให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อนำพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสซึ่งอยู่ในครอบครองคืนที่ร้านจำหน่าย ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ภายใน 90 หลังจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่แบนสาร 2 ชนิดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยืนยันว่า กรมวิชาการเกษตรไม่มีนโยบายจะจับกุมเกษตรกร แต่จำเป็นต้องแนะนำให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด หากพ้นวันที่ 29 ส.ค.แล้ว จะต้องสุ่มตรวจตามไร่นา ถ้าผู้ใดยังคงครอบครองจะมีโทษจำคุกไม่กิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยขณะที่ยังมีเวลาอยู่นี้ จะเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ดีที่สุด

จากนั้นร้านจำหน่ายต้องส่งคืนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และแจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภายใน 180 วันหรือก่อนวันที่ 28 ก.ย. สำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อรวบรวมแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายและแผนการทำลาย ภายใน 270 วันหรือก่อนวันที่ 25 ก.พ. 2564.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    3%
  • ไม่เห็นด้วย
    97%

บอกต่อ : 22