อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ประกาศผ่อนปรนกิจการเฟส5 เปิด"อาบอบนวด-ผับ-บาร์"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งศบค.ฉบับที่ 5-6 ผ่อนปรนกิจการ-กิจกรรมเฟส 5 “อาบ-อบ-นวด-ผับ-บาร์” เปิดได้ปกติ วางมาตรการเข้มกลุ่มคนเดินทางเข้าปท. อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราช การในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5 ) โดยมีการออกมาตรการหลักมาตรการเสริม สำหรับกิจการและกิจรรมที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 5 ประกอบไปด้วยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงการเปิดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ สามารถเปิดดำเนินการตามเวลาปกติ ส่วนสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะสามารถเปิดให้บริการตามเวลาปกติจนถึงเวลา 24.00 น. แต่ยังคงรถเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดเว้นการดื่มสุราภายในสถานที่ให้บริการหลังเวลา 24.00 น.

อ่านราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ร้านเกมส์ และร้านอินเทอร์เน็ตเปิดบริการได้ตามปกติ แต่จำกัดการให้บริการเป็นช่วงเวลา ขนาดที่สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และโรงน้ำชา ให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้มีการตรวจเชื้อโควิด กลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคอื่นโดยผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองสำหรับการตรวจทั้งหมด รวมถึงการจัดระเบียบการขนส่งรถสาธารณะ อย่างไรก็ตามยังมีคำสั่งศบค.ฉบับที่ 6 กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ศบค.ได้เคยแถลงไปแล้วนั้น

อ่านราชกิจจานุเบกษา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14