อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ยกพตส.ช่วยการเมืองไม่ยุ่งเหยิง เปลี่ยนศัตรูการเมืองเป็นเพื่อนกัน

“ประธาน กกต.” เปิดอบรม พตส.11 พร้อมจัดมาตรการป้องกันโควิดเข้ม ด้าน “อนุทิน”ยกเป็นหลักสูตรสำคัญ ช่วยให้การเมืองในรอบ 10 ปีไม่ยุ่งเหยิง เผยเปลี่ยนจากศัตรูการเมืองเป็นเพื่อนกันได้ แนะใช้คอนเนคชั่นในทางที่ถูกที่ควร-ไม่ผิดกฎหมาย พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.31 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ พตส.11 พร้อมด้วย กกต. เลขาธิการกกต. และนักศึกษา พตส. และตัวแทน พตส.แต่ละรุ่น เข้าร่วมโดยนายอิทธิพร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่น เพราะมีการรับนักศึกษาเพิ่มจากเดิม 100 คน เป็น 120 คน นอกจากนั้นยังแตกต่างรุ่นต่างๆที่ผ่านมา เพราะการอบรมในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั้งนี้สำนักงาน กกต.ตระหนักถึงการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันระหว่างศึกษาอบรม อาทิ จัดฉากกั้นอะคริลิคแบบใสระหว่างที่นั่ง การจัดที่นั่งเว้นระยะ จัดให้ผู้ศึกษาอบรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้าอบรม

อย่างไรก็ตามซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกาสได้ฝากมรดกเป็นผลงานทางวิชาการ คือการจัดทำเอกสารเชิงวิชาการกลุ่ม ตามกรอบหัวข้อที่หลักสูตรกำหนด และการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าประสงค์ยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง อย่างไรก็ตามในการอบรมครั้งนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ร่วมกันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     

         
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในฐานะนายกสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตนในฐานะที่ผ่านหลักสูตรนี้มาก่อน ขอให้คำยืนยันว่าหลักสูตรนี้มีความสำคัญ มีประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษามาจากหลากหลายวงการ ทั้งวงการที่เกี่ยวข้องกับราชการและการเมือง รวมทั้งนักธุรกิจเอกชนผู้ที่มีความสนใจต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ตนได้ใช้สายสัมพันธ์ ความใกล้ชิดกัน หารือและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินกับนักศึกษา พตส.ด้วยกันหลายครั้ง

ทั้งนี้ตนมั่นใจว่าทุกคนที่มาร่วมอบรมต้องการที่จะมาทำความเข้าใจระบบบริหารราชการแผ่นดิน ระบบการเมืองให้ดีขึ้น เชื่อว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่เข้ามาร่วมอบรมสร้างสายสัมพันธ์เพื่อหาทางออกให้ประเทส ทั้งนี้ถ้าไม่มี หลักสูตร พตส.เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา การเมืองไทยจะขัดแย้ง ยุ่งเหยิงยิ่งกว่านี้ เพราะการอบรมดังกล่าวกลายเป็นการสร้างความเข้าใจทางการเมืองซึ่งกันและกัน ทั้งคนที่มาจากคนละฝักคนละฝ่าย สีเสื้อต่างๆ ตำแหน่งที่แตกต่างกัน คนที่เคยมีความขัดแย้งกันเคยมีความไม่เข้าใจกัน ก็จะกลายเป็นการสร้างความเข้าใจ สร้างความรักความผูกพันกัน

“ในรุ่นผม พตส.3 มีศัตรูทางการเมืองหมายเลข 1 ร่วมอบรมด้วย แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารักกันมีความเข้าใจ และช่วยเหลือกันและกันในทางที่ถูกที่ควร ทั้งนี้คนที่เข้ามาอบรมมีศักยภาพ ดังนั้นเราควรใช้ความสัมพันธ์ของเราในสิ่งที่ถูกที่ควร ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำให้ทุกคนเจริญก้าวหน้า แต่ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่จะทำให้เพื่อนเกิดความลำบากใจ มั่นใจว่าเมื่อทุกท่านอยู่ด้วยกันจะมีความสัมพันธ์ความรักใคร่กันมากขึ้น”นายอนุทินกล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น