อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศห้ามขายน้ำเมาออนไลน์ หวั่นคนเข้าถึงง่าย

กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคาะ ออกประกาศห้ามขายน้ำเมาออนไลน์ ชี้ ทำคนเข้าถึงง่ายไม่จำกัดอายุ วันเวลา แนะผู้ประกอบการปรับตัว ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ   พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.18 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ครั้งที่ 1/2563) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการ ตามร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาสู่การขายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน ที่ไม่มีการจำกัดอายุ เวลา และสถานที่ ตามข้อกำหนดในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทำให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย และควบคุมการโฆษณาตามมาตรา 32 พ.ร.บ.ดังกล่าวทำได้ยาก
 
ดังนั้น จึงต้องออกประกาศห้ามขายทางออนไลน์ เนื้อหาจะเน้นไปที่กระบวนการทำนิติกรรมสัญญาเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การทำคำเชิญชวน การทำคำเสนอซื้อ และการสนองรับการขาย เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ และจะมีผลภายใน 90 วันหลังจากนั้น ดังนั้นยังพอมีเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัว หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ   
 
“การขายทางออนไลน์เป็นการทำลายกรอบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบทำให้เด็ก วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีสามารถสั่งซื้อได้ คนเมาสามารถสั่งซื้อได้ สั่งซื้อในวันพระใหญ่ ในเวลาที่ห้ามขาย สามารถสั่งซื้อจากสถานที่ห้ามขาย เช่น วัด โรงเรียน หอพัก และรัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีการค้า เพราะตรวจสอบยอดขายยาก” นายสาธิต กล่าว
 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับข้อยกเว้นของประกาศฯ ฉบับนี้ คือในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการในร้านค้า โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น  เช่น การสั่งอาหารผ่านทางจออิเล็กทรอนิกส์ในร้าน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามประกาศฯ ฉบับนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาซื้อขายกันโดยตรง ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ย้ำว่าการขายเครื่องดื่มแอลกออฮอล์ทำได้ในร้านที่ขออนุญาตถูกต้อง ขายตามเวลาที่กำหนด และไม่ขายให้เยาวชน เป็นต้น.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    4%
  • ไม่เห็นด้วย
    96%

บอกต่อ : 11