อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

แนะลงทะเบียนออนไลน์ป้องโควิด จัดงานประชุม-นิทรรศการ

กรมอนามัย เผยมาตรการหลัก- เสริม คุมโควิดงานประชุม -นิทรรศการ แนะลงทะเบียนออนไลน์ ด้าน สสปน. เผยมอเตอร์โชว์ 2020 ให้ลงทะเบียนล่วงหน้า แบ่งเข้าชมเป็นรอบ เช็กอินเช็กเอาต์ไทยชนะทุกบูธ พริตตี้ต้องสวมเฟซชีลด์ พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.02 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงมาตรการและความพร้อมในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ว่า การจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการแสดงสินค้า เป็นจุดแข็งของไทยอยู่แล้ว ยิ่งขณะนี้เราควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19ได้ดี เราจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ได้รับการยอมรับที่จะจัดการประชุมในระดับโลก แต่ภาครัฐยังสนับสนุนเรื่องชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และกระตุ้นการจัดการประชุมภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจประเทศเกิดการหมุนเวียนและเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งมาตรการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่าง 2 เมตร สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ไม่อยู่ในที่แออัด ทำความสะอาด และลงทะเบียนไทยชนะ

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า แนวทางการจัดประชุมอย่างปลอดภัยนั้น มาตรการหลัก คือ 1. ลงทะเบียนและยืนยันคนเข้าประชุมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อไม่ต้องไปลงทะเบียนหน้างาน และควบคุมจำนวนคนได้ 2. ควบคุมระบบทางเข้าออก กำหนดเส้นทางเข้าออกให้ชัดเจน 3. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ และกำจัดขยะทุกวัน 4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่จัดการประชุม 5. มีจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ 6. เว้นระยะห่างที่นั่ง ซึ่งเดิมอาจเคยจุผู้เข้าได้มาก ก็ต้องลดจำนวนลง เพื่อเว้นระยะห่างมากขึ้น

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า มาตรการเสริม คือ 1. การคัดกรองวัดไข้ มีห้องแยกสำหรับผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมได้ 2. เหลื่อมระยะเวลา เช่น หากมีการจัดประชุมหลายห้อง ก็ต้องเหลื่อมเวลาในการพัก เพื่อลดแออัดพื้นที่ส่วนกลาง 3. ดูแลเรื่องระบบระบายอากาศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด ต้องทำให้อากาศมีคุณภาพที่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้เข้าประชุม 4. มาตรการด้านสุขาภิบาลอาหาร จากเดิมที่อาจเคยจัดอาหารเป็นบุฟเฟต์ ก็ต้องจัดให้มีลักษณะเป็นภาชนะเฉพาะตัว รวมถึงอาหารว่างด้วย โดยนำมารับประทานในจุดที่กำหนด ทั้งนี้พนักงานเตรียมอาหาร ต้องผ่านความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นอกจากนี้ ทีมนักอนามัยสิ่งแวดล้อมจะลงไปสุ่มสำรวจระบบน้ำ แบคทีเรียในน้ำ อาหาร คลอรีนในน้ำ และระบบระบายอากาศ ขอให้มั่นใจว่าห้องประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า สำหรับผู้ไปร่วมประชุมสัมมนาทำอย่างไรให้ปลอดภัย คือ 1. วางแผนก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ทั้งการเดินทางและช่วงที่อยู่ในสถานที่จัดงาน รวมถคงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ถ้าทำได้ทั้งหมดผ่านออนไลน์จะดีมาก 2. สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีอาการ ไม่ควรออกจากบ้านไม่เข้าร่วมการประชุม 3. อาจต้องลงทะเบียนจองคิว ศึกษาข้อมูลสินค้าหรืองานก่อน และลดระยะเวลาให้อยู่เท่าที่จำเป็น 4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5. ล้างมือให้บ่อยขึ้น 6. เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อลดความแออัด ลดการพูดคุยเสียงดัง 7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB กล่าวว่า ธุรกิจไมซ์ (MICE) ตั้งแต่ พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 มีจำนวน 938 งาน แบ่งเป็น จัดประชุมสัมมนา 374 งาน ประชุมสมาคมวิชาชีพ 73 งาน แสดงสินค้า 312 งาน และงานอีเวนต์คอนเสิร์ต 179 งาน ทั้งนี้ สสปน.มีแผนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น สนับสนุนเงิน 3 หมื่นบาทต่อสถานที่จัดงานในการทำมาตรฐาน ส่วนในเรื่องของนิทรรศการ เช่น มอเตอร์โชว์ 2020 ที่จะจัดวันที่ 13-26 ก.ค.นี้ เรามีการประชุมแล้วว่า จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผู้เข้าชมงาน โดยให้เข้าชมเป็นรอบๆ ในแต่ละบูธ และต้องเช็กอินเช็กเอาต์ทุกบูธ มีการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือบริการ พริตตี้เองต้องมีเฟซชีลด์ ส่วนพื้นที่ที่ใกล้ชิดกันมาก จะมีการใช้ลิปซิงค์แทนการพูดกัน เพื่อลดการกระจายของน้ำลาย ด้านอีเวนต์ เช่น คอนเสิร์ตต่างๆ ทุกคนต้องสวมหน้ากาก นั่งห่างกัน 1.5 เมตร เวลานั่งชม ห้ามตะโกน ไม่สามารถยืนขึ้นเต้นได้ อาจขยับหรือโยกตัวระหว่างนั่งได้บ้าง บนเวทีมีที่กั้นระหว่างนักดนตรี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6