อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ราชกิจจาฯออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร ช่วงหยุดยาว

ราชกิจจาฯออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรกำหนดการเดินรถในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดยาว ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.45 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงวันหยุดชดเชย วันสำคัญทางพุทธศาสนา พ.ศ. 2563 
 
ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.กำหนดให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา วันที่ 4-7 ก.ค. (รวม 4 วัน) ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา โดยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว จะมีประชาชนใช้รถในการเดินทางสัญจร กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม 
 
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและ ความสะดวกในการจราจรจึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดยเป็นการกำหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) ตั้งแต่วันที่ 3-5 ก.ค.นี้
 
 
อ่านราชกิจจาฯ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น