อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

'ชัยชนะ'ชี้ผลโพล'ปชป.'เหนือกว่าพรรคร่วมอื่น สะท้อนผลงาน

“ชัยชนะ” เผยผลสำรวจซุปเปอร์โพล ให้คะแนน ปชป.เหนือกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ สะท้อนผลงานการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบ 2564 เข้าตาประชาชน จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.12 น.


เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ ผลสำรวจซุปเปอร์โพล ออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่า ในส่วนความคิดของผมมองว่า การสำรวจโพลครั้งนี้เป็นการสำรวจหลังจากการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มีความสำคัญเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านและครอบคลุมทุกๆมิติ ไม่ว่าเป็นการเสนอแนะ รัฐบาลในการจัดงบประมาณและการบริหารประเทศ

โดยเฉพาะการอภิปรายของ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นคนดูแลรับผิดชอบแต่กลับได้รับงบประมาณในการสนับสนุนน้อยลงกว่างบประมาณปี 2563 และสิ่งที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้อภิปรายนำเสนอในการก่อสร้างถนนคู่ขนานสู่ภาคใต้ นายชิณวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพารา ทำอย่างไรให้ยางพาราไทยได้ใช้ภายในประเทศมากที่สุด โดยการนำเสนอให้รัฐบาลได้สร้างศูนย์กลางยางพาราแห่งประเทศไทย “รับเบอร์วัลเลย์” ที่นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์พัฒนายางในประเทศ

“จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 เรื่องที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง 3 เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอไปในสภานั้น ถ้ามีการดำเนินการตามนี้ ผมคิดว่าจะเป็นผลดีต่อพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอน และอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้โพลพรรคประชาธิปัตย์ นำพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์กล้านำเสนอแนวคิดให้กับรัฐบาลอีกด้วย" นายชัยชนะกล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    11%
  • ไม่เห็นด้วย
    89%

ความคิดเห็น