อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

อดีตโฟร์แมนลุยทำเกษตร เตรียมยกระดับ''ทุเรียนตราด''

อดีตโฟร์แมนก่อสร้างหันมาทำเกษตรเต็มตัว ใน “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าปลูกรวบรวมทุเรียนทุกพันธุ์ ยกระดับเป็นแหล่งรวมทุเรียนตราด ปรับโฉมเกษตรกรไทยยุคใหม่ในอนาคต พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.


นายสราวุฒิ ไกรสมุทร เกษตรกรจังหวัดตราด ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกร กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จากจำนวนผู้สมัครของจังหวัด 22 คน เปิดเผยว่า เมื่อเห็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จึงสนใจ แม้เรียนจบด้านช่างและทำงานเป็นโฟร์แมนก่อสร้าง ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงมาทำเกษตร เพราะต้องการกลับมาอยู่กับครอบครัวและนำที่ดินของพ่อแม่ประมาณ 5 ไร่ มาปรับสภาพใหม่เพื่อทำเกษตรแบบผสมผสาน  ประกอบกับครอบครัวเคยทำสวนผลไม้เมื่อนานแล้ว 

ปัจจุบันวางแผนปลูกทุเรียนเป็นหลัก และตั้งใจจะปลูกทุเรียน ทั้งพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์หายากอีกประมาณ 37 สายพันธุ์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมทุเรียนของจังหวัดตราด แล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมสวนทุเรียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังดัดแปลงโดยปลูกข้าวไร่ในร่องทุเรียน ตามด้วยผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ฝรั่งกิมจู อ้อย และมะละกอ จนสามารถสร้างรายได้ตลอดปี

นายสราวุฒิ บอกว่า ดีใจที่เข้าร่วมโครงการนี้และตั้งใจจะนำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนในอนาคต โครงการนี้ทำให้ผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางแนวคิด มีโอกาสดูแลพ่อแม่ ลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ที่มั่นคง สืบทอดอาชีพการเกษตร แม้รายได้ไม่ได้เหมือนเดิม แต่ในอนาคตจะยั่งยืน เนื่องจากค่าใช้จ่ายน้อยแต่รายได้จะค่อยๆสูงขึ้น การขยายตลาด ขยายการปลูกจะทำให้รายได้เริ่มเพิ่มขึ้น เพื่อนเกษตรกรที่สนใจค่อยๆเรียนรู้ได้เพื่อกลับมาอยู่บ้านซึ่งอยู่แล้วยั่งยืนกว่าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครเมื่อเดือนมกราคม 2563 และประกาศรายชื่อเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยการให้โครงการนี้ฯ เชื่อมกับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและต่อยอดการทำเกษตรแบบสมัยใหม่ เน้นการนำเทคโนโลยี มาพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ทำน้อยได้มาก ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ได้ผลกำไรที่คุ้มค่า โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอาชีพ จนนำไปสู่การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22