อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

'ตัวแทนอ.มศว.'แต่งดำร้องนายกฯ เร่งรัดสอบ'อธิการบดี'

“ตัวแทนอาจารย์มศว.”แต่งดำร้อง “นายกฯ” เร่งรัดสอบ “อธิการบดี” ส่อผิดวินัยร้ายแรง พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.15 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล นายกังวาลย์ สีดอกบวบ ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่งกายด้วยเสื้อสีดำ ยื่นหนังสือต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า
ในเรื่องที่ ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง  หลังจากที่ตนยื่นคำร้องไปที่ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ตรวจสอบ แต่มีหนังสือตอบกลับมาว่า อธิการบดีคนนี้ยังไม่อยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยหรือยังไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

สำหรับข้อร้องเรียนที่ นายกังวาลย์ เคยยื่นร้องที่สภามหาวิทยาลัย คือการไม่ตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ลงนามขอดําเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เป็นผู้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเป็นประธานจัดซื้อจัดจ้างด้วย ซึ่งอธิการบดีทศว.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ทั้งๆ ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้สรุปผลการสืบสวนไปให้อธิการบดี มีมติว่าผู้ถูกสอบมีความผิดจริงในการจัดจ้างห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา เมื่อปี 2557-2558 ในวงเงิน 5,000,000 บาท จึงถือว่าอธิการบดีอาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และขาดธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 20