อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

นายกฯเรียกระดมทีมกุนซือศก.ช่วยเอสเอ็มอี

“นายกฯ” เรียกประชุมระดมทีมกุนซือแบงก์ชาติ -หอการค้า-ตลาดทุน รายงานสถานการณ์ศก.-ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเล็ก ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.50 น.


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆประกอบด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานการกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายปิติ ตัณฑเกษม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ นายสุพัฒนาพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เลขานุการ) นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม โดยการประชุมมีวาระการหารือที่สำคัญ คือ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ และกรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 และการช่วยเหลือและฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%