อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

เปิดรับอาสาสมัครทดลองวัคซีน 'โควิด-19'ช่วงปลายเดือนส.ค.นี้

คาดปลาย ส.ค. เปิดรับอาสาสมัครทดลองวัคซีนโควิดไทยทำ รอผลเลือดลิง หลังรับวัคซีนเข็ม 2 รู้ผลจันทร์นี้ แง้มอาการ “เจ้าจ๋อ” ปกติดี ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.28 น.


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคณะวิจัยวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิด mRNA ซึ่งฉีดให้กับลิงทดลองเข็มที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งครบเวลากว่า 14 วัน ดังนั้นจึงได้เก็บตัวอย่างเลือดลิงมาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันแล้ว คาดว่าจะทราบผล ภายในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.นี้ โดยหลังจากลิงทดลองรับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วนั้นมีอาการปกติไม่มีปัญหาอะไร เพราะให้วัคซีนโดสต่ำมาก
 
ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า ผลของวัคซีนเข็มที่ 2 นี้จะเป็นตัวตัดสินว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร หากให้ผลที่ดีพอ ก็จะส่งโรงงานผลิตเพื่อทดลองในคนต่อไป แต่หากยังให้ผลที่ไม่ดีพอก็จะต้องมาดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือไม่ อาจจะต้องเลือกตัวอื่นมาปรับใช้ แต่ในการปรับใหม่เนื่องจากเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร จึงไม่ต้องมาทดลองในลิงแล้ว เพราะใช้เวลาเยอะ แค่ทดลองกับหนูทดลองก็เพียงพอ  
 
ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 กล่าวต่อว่า ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเปิดรับสมัครอาสาสมัคร เพราะเมื่อผลออกแล้วยังต้องทำโครงการขอวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องคุณภาพ และสถานที่ผลิตต่างๆ อีกหลายกระบวนการ คาดว่าน่าจะปลายๆ เดือน ส.ค. ถึงจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครในคนได้
 
ศ.นพ.เกียรติ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม จะได้มีการให้วัคซีนเข็มที่ 3 กับลิงทดลองด้วย แม้ว่าจะไม่ได้นำมาเป็นตัวตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินหน้าผลิตวัคซีน แต่เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการ ว่าหากมีการฉีดกระตุ้นแล้วจะทำให้มีระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นหรือไม่ และอยู่ได้นานหรือไม่ คิดว่าน่าจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ถึงให้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20