อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

"เผย"บิ๊กป้อม" สุดฟิตสั่ง ส.ส. พปชร.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปชช.

“รองโฆษกพปชร.”เผย “บิ๊กป้อม” สุดฟิต มอบนโยบาย ส.ส. พปชร.เน้นความสามัคคี สั่งการทุกคนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการบริการจัดการน้ำ เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.06 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช  รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) กล่าวว่า จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่10 ก.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้มอบนโยบายการบริหารงานพรรคพลังประชารัฐ โดยขอให้ ส.ส. และสมาชิกพรรคทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคี พร้อมตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองคือการดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวพล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ ส.ส. ของพรรค ซึ่งมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ได้ช่วยกันเร่งทำงานในพื้นที่ ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการบริหารน้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องการแก้ไขความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร 

รองโฆษก พปชร. กล่าวว่า  สำหรับการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาพล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)  ได้ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 ในพื้นที่ 44 จังหวัด จำนวน 2,041 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 1,626 โครงการ ดำเนินการแล้ว 715 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50.21   การพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูกฤดูฝน รวมถึงการกักเก็บน้ำในฤดูฝนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าในปีต่อไป จากปริมาณน้ำต้นทุนของน้ำบาดาลในประเทศไทกว่า 1.13 ล้านล้านลบ.ม. และปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงไปเติมในชั้นน้ำบาดาลอีกกว่า 72,000 ล้านลบ.ม. โดยได้จัดตั้งโครงการนำร่องการพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล จำนวน 10 โครงการ พื้นที่  6 จังหวัด คือจ.กาญจนบุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ ยโสธร เลย และสระแก้ว   

รองโฆษก พปชร. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้ติดตามความคืบหน้าด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ที่มีเป้าหมายใน 76 จังหวัด 309 อำเภอ 715 ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10.5 ล้านไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 7.82 ล้านครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้ว 166 ชุมชน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 750,000 ไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 1.3 ล้านครัวเรือน คงเหลือพื้นที่ชุมชนที่ต้องดำเนินการอีก 549 ชุมชน อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ น้ำท่วมและอุทกภัย สามารถประสานงานกับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

บอกต่อ : 13